frontend.core.general.skipToMainContent.label frontend.core.general.skipToMainContent.label

onderwerp:

tinnitus

tinnitus behandelen

tinnitus behandelen

Tinnitus of oorsuizen is een vaak gehoorde klacht. We overlopen de oorzaken, de verschillende vormen en hoe je deze kan behandelen.

wat is tinnitus?

Steeds meer mensen worden geruis, gebrom of gefluit in hun hoofd of oren gewaar. Een vervelende kwaal, want je brein registreert dan geluiden die er eigenlijk niet zijn. Tinnitus is de medische term voor oorsuizen. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord ‘tinnire’ en betekent bellen of rinkelen.

Tinnitus kan verklaard worden door de manier waarop onze hersenen geluiden verwerken. De oorzaak van tinnitus kan ook van medische aard zijn. Daarom raden we altijd aan om eerst een NKO-arts te raadplegen.

Misschien had je zelf wel eens een piep in je oren na het uitgaan? In de eerste fase gaat die piep vaak na verloop van tijd vanzelf weer weg. Maar een volgende keer duurt het langer voordat het oorsuizen weg is. Het kan ook zijn dat je al minder hoort op het moment dat er veel mensen rondom jou aan praten zijn. Op een gegeven moment is de gehoorschade permanent. Je hoort het oorsuizen dan in meer of mindere mate voortdurend en het beperkt de rest van wat je hoort. Je merkt misschien ook dat hele zachte geluiden voor jou heel hard klinken en pijn doen aan je oren. Je bent dan overgevoelig voor geluid. Dat heet hyperacusis

hoe ontstaat oorsuizen?

Tinnitus kan uiteenlopende oorzaken hebben. In de meeste gevallen ligt gehoorschade door harde geluiden aan de basis van dit probleem. Anderzijds kan je last krijgen van oorsuizen bij allerlei aandoeningen: oorinfecties, acute en chronische middenoorontstekingen bij de ziekte van Ménière, gehoorschade of plotselinge doofheid. Ook andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten of bloedarmoede durven oorsuizen wel eens in de hand werken. In totaal zijn er maar liefst om en bij de 400 mogelijke oorzaken van tinnitus bekend. 
Soms zijn medicijnen de boosdoener voor het ontstaan van tinnitus. Andere medische oorzaken van tinnitus kunnen zijn: afwijkingen aan zenuwbanen, een klap tegen het hoofd, een hersenschudding en hersenletsel. Afwijkingen aan gebit en kaak, halswervels, bloedvaten in het hoofd en een hoge bloeddruk kunnen eveneens leiden tot oorsuizen, net als erfelijke factoren en ziekten. Wist je dat zelfs stress en emotionele problemen tinnitus kunnen veroorzaken of verergeren? 
 
Toch is in de meeste gevallen lawaai de oorzaak. Lawaai dat zich voordoet op de werkplek, bij festivals of (te) luide muziek. Daarom zien we ook steeds meer jongeren onder de 30 met oorsuizen. Veel jongeren vertonen klachten van tinnitus na een concertbezoek of festival. 
 
Tinnitus of oorsuizen kan constant of met tussenpozen plaatsvinden. De intensiteit kan sterk wisselen. Wanneer we iemand met oorsuizen vragen wat hij of zij juist hoort, krijgen we volgende antwoorden: gezoem, het ruisen van de zee of van de wind door de bomen. Lage of hoge pieptonen komen ook vaak voor, of een combinatie van al deze geluiden. 

gevolgen van tinnitus

Net als de oorzaken kunnen ook de gevolgen heel uiteenlopend zijn. Terwijl de één het oorsuizen alleen maar irritant vindt, ontwikkelt de ander er slaapproblemen door. Ook gevoelens van angst of depressie horen vaak tot de klachten. In sommige gevallen kan tinnitus een aanzienlijke beperking van je dagelijks leven betekenen. De impact varieert van lichte irritatie tot volledige belemmering van het leiden van een normaal leven.

Er is ook goed nieuws: de meeste vormen van tinnitus zijn uiteindelijk weer onder controle te krijgen. In een Goed hoorcentrum kan je terecht voor aangepaste hulp. 

soorten tinnitus

We onderscheiden vier soorten oorsuizen die elk een andere oorzaak hebben: 

 • normale tinnitus

Ook als je verder heel normaal hoort, kan je toch een vorm van oorsuizen waarnemen. Dit is dan een spontaan verschijnsel in je gehoor. De neuronen in je auditief systeem geven een geluidsprikkel door die er eigenlijk niet is. Bij mensen die normaal horen overstemt het omgevingsgeluid de tinnitus. Krijg je echter te maken met gehoorverlies, dan verlaagt deze normale prikkel, waardoor het oorsuizen gaat opvallen. 

 • disco-tinnitus

Wanneer je gedurende bepaalde tijd last had van lawaaihinder, dan worden je neuronen even heel fel gestimuleerd. Wanneer je de lawaaierige omgeving verlaat, merk je in de stilte toch een fluittoon of geruis. Dat noemen we acute tinnitus. Een nachtje uitrusten kan dit oorsuizen alweer verminderen. Kom je echter vaak en voortdurend in aanraking met dergelijk lawaai, dan kan de tinnitus blijvend worden. Gehoorbescherming in de vorm van oordoppen op maat is de beste manier om dit te voorkomen. 

 • tinnitus door een auditief letsel 

Wanneer je slechthorend wordt door lawaai of ouderdom, gaat dit vaak gepaard met oorsuizen. Vermoedelijk omdat bepaalde natuurlijke geluiden niet meer (correct) worden doorgestuurd naar de hersenen, waardoor deze het geluid proberen te compenseren en er simpelweg zelf gaan creëren. Een defect trommelvlies of oorontsteking kan eveneens de aanleiding zijn. Bij gehoorverlies kan een hoortoestel de klachten vaak aanzienlijk verminderen. Raadpleeg zeker je NKO-arts voor een grondige diagnose of kom eens langs bij een Goed hoorcentrum bij jou in de buurt. 

 • somatische tinnitus

Soms ligt de oorsprong van oorsuizen helemaal niet in het oor zelf. Bij somatische tinnitus wordt het veroorzaakt door een andere stoornis in je lichaam. Denk aan een nekblessure, een afwijking aan de bloedsomloop of verhoogde spierspanning (veelal rondom je hoofd).

Aangezien er een grote wisselwerking is tussen lichaam en geest, kan je met tinnitus allerlei bijkomende klachten ontwikkelen die een grote impact kunnen hebben op je levenskwaliteit. Concentratiestoornissen, slaapproblemen en depressieve gevoelens zijn veelvoorkomende klachten. 

oorsuizen in combinatie met hyperacusis

Een aandoening die vaak samengaat met tinnitus is hyperacusis, of overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden. Het geluid van een dichtslaande deur of fluitende vogels kan als ondraaglijk worden ervaren. Wie last heeft van hyperacusis, gaat logischerwijs vaak lawaaierige omgevingen vermijden, waardoor je sociaal leven mogelijk wordt ingeperkt en je jezelf wat gaat isoleren.

tinnitus behandelen

De behandeling die je Goed hoorcentrum aanbiedt is gebaseerd op de Tinnitus Retraining Therapy (TRT) van Jastreboff. Het doel van deze therapie is de hinder die de tinnitus veroorzaakt te verminderen door er op een natuurlijke manier aan te wennen. Zo kunnen we de tinnitus reduceren tot een onbelangrijk achtergrondgeluid. Heel wat personen met tinnitus doen dit automatisch, maar bij wie dit proces moeilijker verloopt, biedt de therapie hulp.

TRT bestaat uit twee pijlers:

 • counseling

Tijdens deze sessie geven we inzicht in het ontstaan van tinnitus en hyperacusis. Verder verklaren we de invloed die tinnitus op ons lichaam uitoefent. Met deze inzichten kan de negatieve focus op tinnitus verlegd worden, waardoor je last sterk vermindert. Deze sessie is essentieel voor het succes van de behandeling.

 • geluidstherapie

We vullen de counseling aan met geluidstherapie. Door het vermijden van stiltes en het verrijken van de omgevingsgeluiden wordt de tinnitus relatief minder hard waargenomen. Dit bevordert de gewenning. De geluidstherapie helpt ook personen met hyperacusis opnieuw te wennen aan dagelijkse omgevingsgeluiden.

maak een afspraak of bel ons even op 03 205 69 20

Deze behandeling voor tinnitus wordt in bepaalde Goed hoorcentra aangeboden, maar de gespecialiseerde audioloog kan zich eventueel naar het hoorcentra bij jou in de buurt verplaatsen.

Steeds meer mensen worden geruis, gebrom of gefluit in hun hoofd of oren gewaar. Een vervelende kwaal, want je brein registreert dan geluiden die er eigenlijk niet zijn. Tinnitus is de medische term voor oorsuizen. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord ‘tinnire’ en betekent bellen of rinkelen.

Tinnitus kan verklaard worden door de manier waarop onze hersenen geluiden verwerken. De oorzaak van tinnitus kan ook van medische aard zijn. Daarom raden we altijd aan om eerst een NKO-arts te raadplegen.

Misschien had je zelf wel eens een piep in je oren na het uitgaan? In de eerste fase gaat die piep vaak na verloop van tijd vanzelf weer weg. Maar een volgende keer duurt het langer voordat het oorsuizen weg is. Het kan ook zijn dat je al minder hoort op het moment dat er veel mensen rondom jou aan praten zijn. Op een gegeven moment is de gehoorschade permanent. Je hoort het oorsuizen dan in meer of mindere mate voortdurend en het beperkt de rest van wat je hoort. Je merkt misschien ook dat hele zachte geluiden voor jou heel hard klinken en pijn doen aan je oren. Je bent dan overgevoelig voor geluid. Dat heet hyperacusis

Tinnitus kan uiteenlopende oorzaken hebben. In de meeste gevallen ligt gehoorschade door harde geluiden aan de basis van dit probleem. Anderzijds kan je last krijgen van oorsuizen bij allerlei aandoeningen: oorinfecties, acute en chronische middenoorontstekingen bij de ziekte van Ménière, gehoorschade of plotselinge doofheid. Ook andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten of bloedarmoede durven oorsuizen wel eens in de hand werken. In totaal zijn er maar liefst om en bij de 400 mogelijke oorzaken van tinnitus bekend. 
Soms zijn medicijnen de boosdoener voor het ontstaan van tinnitus. Andere medische oorzaken van tinnitus kunnen zijn: afwijkingen aan zenuwbanen, een klap tegen het hoofd, een hersenschudding en hersenletsel. Afwijkingen aan gebit en kaak, halswervels, bloedvaten in het hoofd en een hoge bloeddruk kunnen eveneens leiden tot oorsuizen, net als erfelijke factoren en ziekten. Wist je dat zelfs stress en emotionele problemen tinnitus kunnen veroorzaken of verergeren? 
 
Toch is in de meeste gevallen lawaai de oorzaak. Lawaai dat zich voordoet op de werkplek, bij festivals of (te) luide muziek. Daarom zien we ook steeds meer jongeren onder de 30 met oorsuizen. Veel jongeren vertonen klachten van tinnitus na een concertbezoek of festival. 
 
Tinnitus of oorsuizen kan constant of met tussenpozen plaatsvinden. De intensiteit kan sterk wisselen. Wanneer we iemand met oorsuizen vragen wat hij of zij juist hoort, krijgen we volgende antwoorden: gezoem, het ruisen van de zee of van de wind door de bomen. Lage of hoge pieptonen komen ook vaak voor, of een combinatie van al deze geluiden. 

Net als de oorzaken kunnen ook de gevolgen heel uiteenlopend zijn. Terwijl de één het oorsuizen alleen maar irritant vindt, ontwikkelt de ander er slaapproblemen door. Ook gevoelens van angst of depressie horen vaak tot de klachten. In sommige gevallen kan tinnitus een aanzienlijke beperking van je dagelijks leven betekenen. De impact varieert van lichte irritatie tot volledige belemmering van het leiden van een normaal leven.

Er is ook goed nieuws: de meeste vormen van tinnitus zijn uiteindelijk weer onder controle te krijgen. In een Goed hoorcentrum kan je terecht voor aangepaste hulp. 

We onderscheiden vier soorten oorsuizen die elk een andere oorzaak hebben: 

 • normale tinnitus

Ook als je verder heel normaal hoort, kan je toch een vorm van oorsuizen waarnemen. Dit is dan een spontaan verschijnsel in je gehoor. De neuronen in je auditief systeem geven een geluidsprikkel door die er eigenlijk niet is. Bij mensen die normaal horen overstemt het omgevingsgeluid de tinnitus. Krijg je echter te maken met gehoorverlies, dan verlaagt deze normale prikkel, waardoor het oorsuizen gaat opvallen. 

 • disco-tinnitus

Wanneer je gedurende bepaalde tijd last had van lawaaihinder, dan worden je neuronen even heel fel gestimuleerd. Wanneer je de lawaaierige omgeving verlaat, merk je in de stilte toch een fluittoon of geruis. Dat noemen we acute tinnitus. Een nachtje uitrusten kan dit oorsuizen alweer verminderen. Kom je echter vaak en voortdurend in aanraking met dergelijk lawaai, dan kan de tinnitus blijvend worden. Gehoorbescherming in de vorm van oordoppen op maat is de beste manier om dit te voorkomen. 

 • tinnitus door een auditief letsel 

Wanneer je slechthorend wordt door lawaai of ouderdom, gaat dit vaak gepaard met oorsuizen. Vermoedelijk omdat bepaalde natuurlijke geluiden niet meer (correct) worden doorgestuurd naar de hersenen, waardoor deze het geluid proberen te compenseren en er simpelweg zelf gaan creëren. Een defect trommelvlies of oorontsteking kan eveneens de aanleiding zijn. Bij gehoorverlies kan een hoortoestel de klachten vaak aanzienlijk verminderen. Raadpleeg zeker je NKO-arts voor een grondige diagnose of kom eens langs bij een Goed hoorcentrum bij jou in de buurt. 

 • somatische tinnitus

Soms ligt de oorsprong van oorsuizen helemaal niet in het oor zelf. Bij somatische tinnitus wordt het veroorzaakt door een andere stoornis in je lichaam. Denk aan een nekblessure, een afwijking aan de bloedsomloop of verhoogde spierspanning (veelal rondom je hoofd).

Aangezien er een grote wisselwerking is tussen lichaam en geest, kan je met tinnitus allerlei bijkomende klachten ontwikkelen die een grote impact kunnen hebben op je levenskwaliteit. Concentratiestoornissen, slaapproblemen en depressieve gevoelens zijn veelvoorkomende klachten. 

Een aandoening die vaak samengaat met tinnitus is hyperacusis, of overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden. Het geluid van een dichtslaande deur of fluitende vogels kan als ondraaglijk worden ervaren. Wie last heeft van hyperacusis, gaat logischerwijs vaak lawaaierige omgevingen vermijden, waardoor je sociaal leven mogelijk wordt ingeperkt en je jezelf wat gaat isoleren.

De behandeling die je Goed hoorcentrum aanbiedt is gebaseerd op de Tinnitus Retraining Therapy (TRT) van Jastreboff. Het doel van deze therapie is de hinder die de tinnitus veroorzaakt te verminderen door er op een natuurlijke manier aan te wennen. Zo kunnen we de tinnitus reduceren tot een onbelangrijk achtergrondgeluid. Heel wat personen met tinnitus doen dit automatisch, maar bij wie dit proces moeilijker verloopt, biedt de therapie hulp.

TRT bestaat uit twee pijlers:

 • counseling

Tijdens deze sessie geven we inzicht in het ontstaan van tinnitus en hyperacusis. Verder verklaren we de invloed die tinnitus op ons lichaam uitoefent. Met deze inzichten kan de negatieve focus op tinnitus verlegd worden, waardoor je last sterk vermindert. Deze sessie is essentieel voor het succes van de behandeling.

 • geluidstherapie

We vullen de counseling aan met geluidstherapie. Door het vermijden van stiltes en het verrijken van de omgevingsgeluiden wordt de tinnitus relatief minder hard waargenomen. Dit bevordert de gewenning. De geluidstherapie helpt ook personen met hyperacusis opnieuw te wennen aan dagelijkse omgevingsgeluiden.

maak een afspraak of bel ons even op 03 205 69 20

Deze behandeling voor tinnitus wordt in bepaalde Goed hoorcentra aangeboden, maar de gespecialiseerde audioloog kan zich eventueel naar het hoorcentra bij jou in de buurt verplaatsen.

onderwerp:

tinnitus

wil je ons volgen?
meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang promoties en advies op maat over jouw gezondheid.